კომპანია
სესხის მინ.
მაქს. თანხა
სესხის ვადა
პროცენტი
(პირველადი)
პირველი სესხის
მაქსიმუმი
ccloan
50-1400 ლარი
30 დღე
5.86%
500 ლარი
აიღე სესხი

პრიორიტეტი:


ყოველდღიური დარიცხვა:განმეორებით სესხზე მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვის სისტემა. სესხის წინსწრებით, ვადამდე დაფარვის შემთხვევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის საკომისიოს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით. მაგალითად, თუ მსესხებელი სესხს იღებს 30 დღით და დაფარავს, პირობითად, 9 დღეში, გადაიხდის მხოლოდ 9 დღის და არა 30 დღის საკომისიოს.

ყველაზე დაბალი საკომისიო: როგორც წესი, ონლაინ სესხის კომპანიებში რაც უფრო მოკლეა სესხის ვადა, მით უფრო მაღალია ყოველთვიური საკომისიო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "სისი ლოუნში" კი სესხი არის თვეში 2.1% და დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად. მაგალითად, თუ მსესხებელი აიღებს სესხს, პირობითად, 1000 ლარს, 30 დღით, მისი საპროცენტო ხარჯი იქნება 21 ლარი, მაგრამ თუ მსესხებელი სესხს ვადამდე, პირობითად, 5 დღეში დაფარავს, ის გადაიხდის 21 ლარის ნაცვლად 3.5 ლარს.

საშეღავათო პერიოდი ვადაგადაცილებისას: 1 დღე საპატიოა - სესხის დაფარვის ვადის გადაცილების შემთხვევაში ჯარიმის დარიცხვა იწყება ვადაგადაცილების მეორე დღიდან.

CCLOAN.GE - ის პირობები:


მინიმალური თანხა: 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 1400 ლარი
სესხის ვადა:ფიქსირებული 30 დღე
პროცენტი პირველადი: 5.86%
პროცენტი განმეორებით სესხზე: 5.86%
მინიმალური ასაკი: 18 წელი
სამუშაო საათები: 09:00 - 21:00 ყოველ დღესესხის აღება
დატოვეთ კომენტარი