კომპანია
სესხის მინ.
მაქს. თანხა
სესხის ვადა
პროცენტი
(პირველადი)
პირველი სესხის
მაქსიმუმი
netcreditge
50-1000 ლარი
1-30 დღე
8% (0%)
500 ლარი
აიღე სესხი
NetCredit არის ფინანსური გუნდის Twino-ს წევრი,რომელიც ოპერირებს 6 ქვეყანაში.

NetCredit ის არ გააჩნია ფარული ხარჯი.ყველა პირობა არის გამჭვირვალე.სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება ისარგებლოს განმეორებითი სესხით უკვე გაზრდილი ლიმიტით. მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა,წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება 1 % ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

NETCREDIT.GE - ის პირობები:


პრიორიტეტი: პირველი სესხი 500 ლარამდე უპროცენტოა
მინიმალური თანხა: 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა: 1000 ლარი
სესხის ვადა: 1 დან 30 დღემდე
პროცენტი პირველად სესხზე: 0%
პროცენტი განმეორებით სესხზე: 8-19%
მინიმალური ასაკი: 20 წელი
სამუშაო საათები: 09:00 - 21:00 ორშაბათიდან შაბათამდე
09:00 – 18:00 კვირას


სესხის აღება
დატოვეთ კომენტარი