კომპანია
სესხის მინ.
მაქს. თანხა
სესხის ვადა
პროცენტი
(პირველადი)
პირველი სესხის
მაქსიმუმი
onlinecreditge
50-2000 ლარი
5-30 დღე
15% (2%)
300 ლარი
აიღე სესხი

ONLINECREDIT.GE - ის პირობები:


მოკლევადიანი სესხი
მინიმალური ასაკი: 20 წელი
სესხის თანხა: 50-700 ლარი
სესხის ვადა: 0-30 დღე
საპროცენტო განაკვეთი 21% თვეში, ფასდაკლება სესხის პროცენტზე ყოველ განმეორებით სესხზე. მეორე სესხი -18%, მესამე სესხი - 15%, მეოთხე და შემდეგი სესხი -13%
სესხის დაფარვის გრაფიკი ყოველდღიური დარიცხვა

გრძელვადიანი სესხი
მინიმალური ასაკი: 20 წელი
სესხის თანხა: 800-2000 ლარი
სესხის ვადა: 2-12 თვე
საპროცენტო განაკვეთი: 15% თვეში
სესხის დაფარვის გრაფიკი ყოველთვიური ანუიტეტური გადახდა

სამუშაო საათები: 09:00 - 19:00 ორშაბათიდან პარასკევამდე
შაბათს 10:00 - 14:00

სესხის აღება
დატოვეთ კომენტარი