ვალუტის კურსი

მსოფლიოში უამრავი ვალუტა არსებობს, მათ შორის თანაფარდობა კი ყოველ წამს შეიძლება შეიცვალოს. ყველას, ვისაც აქვს ფინანსებთან შეხება, სჭირდება ვალუტის ცვლილებაზე მუდმივი თვალყურის დევნება. მაგრამ ყველა ბანკი
სხვადასხვა რიცხვებს გვთავაზობს. ასეთ დროს კი რთული ხდება მიიღო გადაწყვეტილება, რომელ მათგანს მიმართო ვალუტის გადაცვლის სურვილით. ვალუტის ცვალებადობაზე თვალყურის დევნებაში ჩვენი საიტი დაგეხმარებათ! ქვემოთ მოცემულია ყველა ქართული ბანკის მიერ შემოთავაზებული ვალუტის კურსი, რომელიც 5 წუთში ერთხელ
ახლდება ჩვენი ფლაგინის მიერ. ეს გვერდი გაძლევთ უნიკალურ საშუალებას, არ ჩამორჩეთ მსოფლიოში მიმდინარე ფინანსურ პროცესებსა და თანაფარდობას ვალუტებს შორის!

დეტალურად
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:08
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4210 2.5010
EUR
2.7930 2.9230
GBP
3.1920 3.3320
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.43 2.49
EUR
2.806 2.904
GBP
3.208 3.32
RUB
0.03702 0.04034
CHF
2.433 2.533
ბოლო განახლება
05.03.2018 11:40
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
EUR
GBP
--- ---
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:08
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4320 2.4840
EUR
2.8040 2.9070
GBP
3.2050 3.3120
RUB
0.0367 0.0400
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
08.05.2017 13:50
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.3850 2.4950
EUR
2.5150 2.7350
GBP
3.0200 3.2900
RUB
0.0360 0.0600
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.435 2.475
EUR
2.768 2.893
GBP
3.155 3.286
RUB
0.037 0.04
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
EUR
GBP
--- ---
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4520 2.4640
EUR
2.8330 2.8650
GBP
--- ---
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4350 2.4800
EUR
2.8050 2.8850
GBP
3.1820 3.2790
RUB
0.0367 0.0399
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:08
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
USD 2.465
EUR
EUR 2.850
GBP
--- 3.250
RUB
--- 0.040
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:08
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
პირველი სესხის ოდენობა: მაქს 700 ₾ თანხის ოდენობა: 50-650 ₾
EUR
სესხის გადახდის დრო: 30 დღე საპრ. განაკვეთი თვიურად (წლიურ. ეფექტ.): 5.4% (94.3%)
GBP
--- ---
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4300 2.4900
EUR
2.7970 2.9210
GBP
3.2000 3.3250
RUB
0.0330 0.0410
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4450 2.4650
EUR
2.8050 2.8850
GBP
3.1650 3.2950
RUB
0.0365 0.0395
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:08
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4500 2.4700
EUR
2.8420 2.8720
GBP
3.2300 3.2700
RUB
0.0366 0.0406
CHF
2.4460 2.4860
ბოლო განახლება
08.04.2018 10:21
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
EUR
GBP
--- ---
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.445

2.460
EUR
2.825 2.850
GBP
--- ---
RUB
--- ---
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4500 2.4630
EUR
2.8420 2.8580
GBP
3.8000 3.8500
RUB
3.2400 3.2800
CHF
--- ---
ბოლო განახლება
21.06.2018 22:00
კურსი
ყიდვა გაყიდვა
USD
2.4410 2.4630
EUR
2.8230 2.8400
GBP
3.2230 3.2590
RUB
0.0373 0.0387
CHF
--- ---
დატოვეთ კომენტარი
ვალუტის კონვერტორი
ეროვნული ბანკის კურსი
USD
2.4573
EUR
2.8414
GBP
3.2338
RUB
3.8647
ვრცლად
ბენზინის კალკულატორი
სესხის კალკულატორი